Przypięty Regulamin Wojen

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując jej przeglądanie, zgadzasz się z naszymi zasadami dot. ciasteczek.

 • Regulamin Wojen

  Regulamin działu Wojny  1. Deklaracje wojen.

  • Tytuł każdej deklaracji musi zawierać tagi lub nazwy wszystkich uczestniczących w wojnie sojuszy.
  • Pierwszy post wątku musi zawierać poprawnie wypełniony schemat (przykład poniżej):
  1. Tag i pełna nazwa sojuszu wypowiadającego wojnę i sojuszu, któremu wojna jest wypowiadana:

  2.
  Tagi i pełna nazwa wszystkich sojuszy dołączających się w trakcie
  trwania wojny wraz z datą i stroną, po której sie opowiadają: [w przypadku braku takowych pole pozostanie puste]

  3. System liczenia – system procentowy

  4. Warunki zakończenia wojny: [można wybrać jedną lub obie opcje, jednak w tym wypadku granicą końcową jest warunek, który zostanie spełniony jako pierwszy]
  a)
  pewien próg, którego osiągniecie przez jedną ze stron jest równoznaczne
  z wygraniem i tym samym zakończeniem wojny. Minimalny próg, który może
  stać się granicą końcowa wojny to 100%, maksymalny 10 000 (Dla wszechświata 0 minimalny to 10 000% maksymalny 1 000 000)
  b) data, do której prowadzone są działania wojenne.
  c)
  Po upływie wyznaczonego terminu należy podliczyć % (straty) uzyskany ze
  wszystkich zamieszczonych raportów wojennych i na tej podstawie
  wyłaniany jest zwycięzca. Minimalny i maksymalny przedział czasowy,
  który może stać się granicą końcowa wojny to od 1-3 miesięcy.

  5. Minimalny próg raportów liczących sie do wojny:
  a) w przypadku systemu procentowego próg musi być liczbą całkowitą, nie mniejszą niż 10% ( Dla Wszechświata 0 500%)

  6. Stosunek do RW z ACS: [jedna opcja do wyboru]
  a) Liczą się tylko walki, w których każdy agresor i każdy obrońca uczestniczą w wojnie.
  b)
  Liczą się wszystkie walki, gdzie 50% + 1k wartości floty lub obrony
  (zarówno u agresorów jak i obrońców) należy do sojuszy biorących udział
  w wojnie.

  7. Powody (nie są wymagane)


  Przykład poprawnie wypełnionego schematu:
  1. Tag i pełna nazwa sojuszu wypowiadającego wojnę i sojuszu, któremu wojna jest wypowiadana:
  [BD] Będzie Dobrze vs [JO] Jest Ok

  2.
  Tagi i pełna nazwa wszystkich sojuszy dołączających się w trakcie
  trwania wojny wraz z datą i stroną, po której się opowiadają:
  [SK] Szalone Kefiry dołączają się 01.05.08 po stronie [BD]
  [BzK] Bestie z Kosmosu dołączają się 15.05.08 po stronie [BD]
  [RN] Rycerze Nocy dołączają się 25.05.08 po stronie [BD]


  3. System liczenia – system procentowy

  4. Warunki zakończenia wojny:
  Wojna będzie zakończona, gdy jedna ze stron osiągnie 100 000%

  5. Minimalny próg raportów liczących sie do wojny:
  Rw mające 600%

  6. Stosunek do RW z ACS:
  b)
  Liczą się wszystkie walki, gdzie 50% + 1k wartości floty lub obrony
  (zarówno u agresorów jak i obrońców) należy do sojuszy biorących udział
  w wojnie.


  7. Powody (nie są wymagane)
  Chcemy sprawdzić zgranie sojuszu


  • Sojusz
   lub koalicja może wypowiedzieć wojnę w temacie tylko jednemu sojuszowi.
   Inne sojusze mogą zadeklarować pomoc zarówno stronie wypowiadającej
   wojnę, jak i temu sojuszowi, któremu wojnę wypowiedziano.
  • Deklarację
   wypowiedzenia wojny zakłada ZAŁOŻYCIEL sojuszu lub osoba przez niego
   wskazana, jednakże zakłada się iż może to być zastępca założyciela lub
   dyplomata sojuszu. W razie założenia tematu przez zastępcę lub
   dyplomatę sojuszu, założyciel sojuszu zobowiązany jest w ciągu 48 godzin potwierdzić w temacie zgodę na wypowiedzenie wojny. W przeciwnym razie wojna będzie unieważniona, a temat zostanie zamknięty. (Jeżeli Założyciel ma włączony urlop Zgoda nie jest wymagana)
  • Maksymalna
   liczba deklaracji wojennych (czy to zakładając nowy temat, czy
   dołączając się do trwającej już wojny) wynosi trzy. Oznacza to więc, że
   tag lub nazwa sojuszu może pojawić się w maksymalnie trzech tematach za
   sprawą dowództwa tego sojuszu.
  • Na forum Wojny nie wolno zakładać innych tematów niż deklaracje wojen.
  • Koniecznie należy napisać z kim się jest w stanie wojny w tekście zewnętrznym sojuszu w grze wraz z odnośnikiem (linkiem) do odpowiedniego tematu na forum.
  • Wojny
   nie można wypowiedzieć graczowi, grupie graczy ani samemu sobie.
   Dozwolone jest więc wypowiadanie wojny tylko przez sojusze innemu
   sojuszowi. (prywatne wojny można prowadzić w DiD szczegóły w tamtejszym regulaminie)
  • Wojny
   mogą być prowadzone tylko pomiędzy sojuszami grającymi na tym samym
   wszechświecie. Wojny między wszechświatami są zabronione.
  • Przyjęcie wypowiedzenia wojny nie jest wymagane do jej rozpoczęcia,
   jednakże nie może być wypowiedziana wojna przez sojusz jednoosobowy jak
   i sojuszowi jednoosobowemu. W przypadku gdy któryś z sojuszy liczy
   dwóch członków o działaniach wojennych decyduje SMOD lub ADMIN forum.
  • Wszelkie
   zmiany w warunkach wojny, w czasie jej trwania, mogą zachodzić tylko za
   konsultacją obydwu stron. Zgoda na zmianę warunków prowadzonej wojny
   musi zostać potwierdzona przez obie strony przez osoby upoważnione
   (założyciel sojuszu, zastępca założyciela lub dyplomata – w przypadku
   dwóch ostatnich zachodzi potrzeba potwierdzenia zmiany przez
   założyciela w terminie 48h pod rygorem nieważności ustalonych zmian) na
   forum gry w temacie prowadzonej wojny. ( Jeżeli założyciel ma włączony urlop zgoda nie jest wymagana)
  • W schemacie mogą być zawarte powody wypowiedzenia wojny, nie jest to jednak warunek konieczny do założenia tematu.
  2. Deklaracja i początek wojny a reguła basha.

  • Wojna
   zaczyna się w momencie umieszczenia pierwszego postu na Forum.
   Założyciel sojuszu lub osoba przez niego upoważniona, może (nie musi)
   umieścić w poście rozpoczynającym wojnę datę oraz godzinę jej
   "praktycznego" rozpoczęcia (tzw. czas na przygotowanie się do działań
   wojennych). W RAZIE POJAWIENIA SIĘ TERMINU PRZYGOTOWAWCZEGO WSZYSTKIE
   RW POWSTAŁE PRZED WYZNACZONYM TERMINEM NIE BĘDĄ ZALICZANE DO OGÓLNEGO WYNIKU WOJNY.
  • W przypadku braku terminu przygotowawczego obowiązuje zasada iż:
   WSZYSTKIE RW Z ATAKÓW POWSTAŁYCH PO POJAWIENIU SIĘ PIERWSZEGO POSTU SĄ WLICZANE DO WOJNY
   Należy
   jednak pamiętać, że atak to nie tylko uderzenie w planetę. Atak
   rozpoczyna sie w momencie, kiedy damy ptaszka przy "atakuj" wysyłając
   flotę i damy "wyślij". Tak wiec jeśli flota była wysłana przed
   napisaniem posta, który miał rozpoczynać wojnę, to takie RW do wojny
   sie nie zalicza.
  • Reguła bash zostaje zniesiona po 12 godzinach
   od zamieszczenia postu z wypowiedzeniem wojny na forum. Do tego czasu
   dozwolone jest regulaminowe atakowanie 6 razy na każdą planetę/księżyc
   gracza.

  3. Dołączanie do wojny.

  1 Do wojny nie może się dołączyć indywidualny gracz, dozwolone są tylko wojny miedzy sojuszami tego samego Wszechświata;
  2
  W przypadku gdy sojusz opowiada sie po jednej ze stron w trwającej już
  wojnie nie musi tworzyć nowego wątku, wystarczy że umieści posta w
  odpowiednim temacie. Post taki musi zawierać jasno i wyraźnie
  deklarację wojny (deklaracja musi zawierać tag
  oraz pełną nazwę sojuszu, który się do wojny przyłącza oraz tag i pełną
  nazwę sojuszu, któremu jest ta pomoc oferowana).
  Jednak, aby
  sojusz mógł się dołączyć po jednej ze stron, potrzebna jest zgoda
  głównego sojuszu reprezentującego daną stronę (za sojusze główne uważa
  się sojusze wymienione w pierwszym polu schematu). Akceptacja jest
  obligatoryjna i musi zostać umieszczona jako post w temacie. Akceptacji
  takiej może dokonać założyciel sojuszu, zastępca założyciela lub
  dyplomata – w przypadku dwóch ostatnich zachodzi potrzeba potwierdzenia
  pomocy przez założyciela w terminie 12h pod rygorem nieważności. (Jeżeli założyciel sojusz ma właczony urlop zgoda nie jest wymagana)
  Od momentu wyrażenia zgody na dołączenie sie (czyli daty wysłania
  posta), zaczyna sie naliczać 12h, po których zostaje zniesiona reguła
  basha. W przypadku braku konkretnego stanowiska, umieszczonego jako
  post w temacie przez stronę zainteresowaną w przeciągu 12h, uważa się,
  że deklaracja sojuszu, który chciał się dołączyć, została odrzucona i
  nie bierze on udziału w wojnie.
  • Koniecznie należy napisać z kim
  się jest w stanie wojny w tekście zewnętrznym sojuszu w grze wraz z
  odnośnikiem (linkiem) do odpowiedniego tematu na forum gry.
  • Po
  każdej deklaracji pomocy w wojnie założyciel tematu musi zmienić tytuł
  wątku oraz treść schematu znajdującego się w pierwszym poście dopisując
  tag i nazwę sojuszu. Jeśli tego nie zrobi, członek sojuszu
  dołączającego się do wojny musi poprosić moderatora o zmianę tytułu,
  • Usuniecie gracza z sojuszu musi się wiązać z powiadomieniem o tym w temacie wojennym. Data ukazania się takiego postu jest uważana, za oficjalna datę usunięcia gracza. Start floty atakującej na usuniętego gracza po tej po tej dacie nie będzie się liczyć.

  Na skutek wypowiedzenia wojny lub dołączenia się do już istniejącej
  przez dany sojusz nie może dojść do zdublowania się wojny miedzy danymi
  sojuszami w dwóch rożnych tematach wojennych.

  4. Zmiany tagu/nazwy sojuszu oraz fuzje a działania wojenne.

  • Zmiana
   nazwy bądź tagu sojuszu biorącego udział w wojnie nie wpływa na
   przebieg działań wojennych ani nie jest równoznaczna z zakończeniem
   wojny. W takiej sytuacji autor tematu musi zmienić tag/nazwę sojuszu
   zarówno w temacie wątku jak i w schemacie. W przypadku nieobecności
   założyciela tematu, modyfikacji dokonuje moderator.
  • Jeżeli
   jeden sojusz przeprowadza fuzję z drugim, to ten, który zostaje
   wchłonięty, dołącza się do wojen prowadzonych przez sojusz główny,
   natomiast wszystkie wojny, które sojusz wchłaniany prowadził do tej
   pory, zostają zakończone, co jest równoznaczne z porażką sojuszu
   wchłanianego (z wyjątkiem sytuacji, gdy nowo powstały sojusz chce
   kontynuować wojnę wchłoniętego sojuszu). W takiej sytuacji autor tematu
   musi wprowadzić odpowiednie zmiany zarówno w temacie wątku jak i w
   schemacie. W przypadku nieobecności założyciela tematu, modyfikacji
   dokonuje moderator.
  • Fuzje przeprowadzane pomiędzy sojuszami
   walczącymi w jednej wojnie po tej samej stronie nie mają wpływu na
   działania wojenne. Wojna toczy sie takim samym trybem, natomiast autor
   ma za zadanie dokonać odpowiedniej adnotacji w szablonie. W przypadku
   nieobecności założyciela tematu, modyfikacji dokonuje moderator.

  5. Raporty wojenne w temacie wojennym.

  Raporty wojenne w temacie wojennym są dozwolone o ile:
  1. a nie zawierają współrzędnych planet,
  2. w
  przypadku RW wykorzystujących ACS w zależności od wybranej opcji (opcje
  wybiera strona wypowiadająca wojnę w momencie jej wypowiadania):
  a.
  - wszyscy uczestnicy bitwy muszą należeć do sojuszy biorących udział w
  wojnie (dozwolony jest niewielki udział gracza z spoza sojuszy biorący
  udział w wojnie jednak jego flota lub obrona nie może przekraczać 5%
  całkowitej wartości floty lub obrony agresora/obrońcy biorącego udział
  w konflikcie)
  b. - dozwolony jest
  udział graczy z spoza sojuszy biorących udział w wojnie, ale wartość
  floty lub obrony graczy biorących udział w wojnie musi wynosić co
  najmniej 50% + 1k wartości całej floty i obrony zarówno u agresorów jak
  i obrońców
  Cały % z RW wlicza się do wyniku wojny.
  3. walka spełnia minimalny próg zadeklarowany w schemacie.
  4.
  Aby RW liczyło się do wojny musi być wklejone do odpowiedniego tematu
  wojennego na forum nie później niż 48 godzin po powstaniu RW i nie
  później niż 24 godzin po zakończeniu wojny.
  5. Dozwolone jest podawanie tylko linku do RW znajdującego się w innym dziale na forum lub po za forum.
  6.
  W przypadku, kiedy sojusz dołącza się do trwającej już wojny, RW
  dokonane przez jego członków liczą sie już od chwili zadeklarowania
  pomocy. Jeżeli jednak w przeciągu regulaminowych 12h pomoc ta nie
  zostanie zaakceptowana przez sojusz główny, RW zostają anulowane i nie
  mają wpływu na wynik wojny.
  7.
  Dozwolone jest również umieszczanie w ramach wątku ciekawych,
  niecodziennych RW, które jednak nie spełniają minimalnego progu
  procentowego (np. rozbijanie dużych bunkrów), takie RW jednak NIE jest
  wliczane do wyniku i NIE przedłuża okresu ważności wojny o kolejne 3
  tygodnie i traktowane jest tylko jako ciekawostka.
  8. Każdy post z zamieszczonym RW ma OBOWIĄZKOWO zawierać tagi sojuszy.
  9. W wypadku kiedy temat wojenny będzie zaśmiecony postami nie będącymi RW
  posty będą kasowane a wojna unieważniona.
  Do dyskusji służy odpowiednio założony do tego temat w DiD

  6. Jak rozstrzygnąć, komu należy się zdobyty procent?

  a)
  Procent z raportu liczony jest na podstawie zostawionego na orbicie
  złomu. Ta strona, która poniesie mniejsze straty (wliczając w to także
  rabunek z planety i zbiór złomu), uznawana jest za stronę wygraną i to
  dla niej liczy sie uzyskany procent.

  • straty agresora to straty jakie ponosi on we flocie; (met+krys)
  • straty obrońcy to straty jakie ponosi on we flocie i 30% strat poniesionych w obronie. (met+krys)
  • straty agresora są pomniejszane o zrabowane surowce z planety (met+krys+deu) oraz ewentualną zbiórkę złomu z PZ
  • straty obrońcy są pomniejszane o ewentualną zbiórkę złomu z PZ
  • Osoba,
   która zebrała złom, powinna umieścić raport ze zbioru w ciągu 48
   godzin. Aby złom był wliczany musi znajdować się w rękach uczestnika
   bitwy lub wojny, w innym przypadku oprócz reportu ze zbiórki złomu musi
   pojawić się raport z dostarczenia surowca z pz na planetę uczestnika
   bitwy lub wojny.
  b) W momencie
  wysyłania ataku liczy sie kondycja gracza (zarówno agresorów jak i
  obrońców). Tak wiec jeśli gracz będzie w chwili wysłania przez agresora
  ataku w sojuszu, który bierze udział w wojnie, to nawet jeśli przed
  dolotem z sojuszu wyjdzie, to % na nim zrobiony do wojny będzie się
  zaliczał.
  Analogicznie - jeśli atak zostanie wysłany na gracza,
  który nie należy do sojuszów biorących udział w wojnie, a ten przed
  dolotem do takowego sojuszu wstąpi - procent liczyć sie nie będzie,
  gdyż w momencie wysłania ataku gracz do wojujących sojuszy nie należał.

  7. Niszczenie księżyca

  1. Nastąpiło tylko zniszczenie księżyca:
  Ponieważ
  atak Gwiazdą Śmierci w celu zniszczenie księżyca wiąże się z dużym
  ryzykiem, osoba, która dokona takiego wyczynu z pozytywnym skutkiem
  zdobywa dodatkowe procenty dla swojego sojuszu. Procent ten liczy się
  według wzoru:
  % za zniszczenie księżyca = ((średnica zniszczonego księżyca / 100) ^ 2) / 10
  Dla wszechświata 0 = (( Średnica zniszczonego księżyca / 10) ^ 2) / 100
  Aby raport był ważny musi być dołączony screen, na którym widać księżyc i jego średnicę. (współrzędne palnet muszą byc ukryte)
  2. Bitwa poprzedzająca niszczenie księżyca:
  RW
  z bitwy poprzedzającej podlega tym samym prawom jak każde inne RW
  zrobione podczas wojny. Zatem musi spełniać zasady określone w
  niniejszym regulamine.
  3. Nastąpiło zniszczenie floty agresora:
  Jeżeli
  przy próbie zniszczenia księżyca zostanie zniszczona flota agresora, to
  właściciel księżyca może zdobyć dodatkowy procent dla swojego sojuszu.
  Procent ten wyliczamy ze wzoru:
  % ze zniszczonej floty = ((wartość zniszczonej floty / 100 000) * 30% )
  Dla wszechświata 0 = ((wartość zniszczonej floty / 100 000) * 30% )
  Wartość (metal + kryształ użyty do budowy)
  floty zniszczonej przy niszczeniu księżyca wyliczamy na podstawie floty
  agresora, która pozostała po ostatniej rundzie w bitwie poprzedzającej
  niszczenie księżyca.

  Przykłady:
  - Zniszczona tylko 1 GŚ:
  1 GŚ = 5 000 000 metalu + 4 000 000 kryształu = 9 000 000
  % ze zniszczonej floty = ((9 000 000 / 100 000) * 30%) = 27%

  - Zniszczono 2 GŚ + 10 OW
  2 GŚ = 2 * (5 000 000 metalu + 4 000 000 kryształu) = 18 000 000
  10 OW = 10 * (45 000 metalu + 15 000 kryształu) = 600 000
  % ze zniszczonej floty = ((9 600 000 / 100 000) * 30%) = 55,8%

  W
  tym przypadku należy oprócz raportu z niszczenia księżyca zamieścić
  fragment RW z bitwy poprzedzającej niszczenie zawierający stan floty
  Agresora po ostatniej rundzie walki. Należy oczywiście też podać nick
  agresora i obrońcy. Procent ze zniszczonej floty musi spełniać minimalny próg zamieszczania RW w wojnie.
  4. Nastąpiło zniszczenie księżyca oraz floty agresora:
  W takim przypadku agresor może uzyskać procent dla swojego sojuszu zgodnie z zasadami opisanymi wyżej w części: Nastąpiło tylko zniszczenie księżyca natomiast właściciel księżyca procenty dla swojego sojuszu może zdobyć zgodnie z zasadami opisanymi w części: Nastąpiło zniszczenie floty agresora.

  8. Zakończenie wojny.

  Wojna może być zakończona na podstawie następujących czynników:
  1.
  Wojnę uważa się za zakończoną, jeżeli jedna ze stron osiągnęła jako
  pierwsza wyznaczony próg procentowy lub upłynął termin określony w
  schemacie.
  Za wygraną uważa się stronę, która:
  a) jako pierwsza osiągnęła wyznaczony próg procentowy;
  b) w chwili upływu wyznaczonego terminu osiągnęła wyższy procent z zamieszczonych w wątku RW.
  Błędy
  w liczeniu nie mają wpływu na wynik, a sam wynik może być w dowolnym
  momencie trwania wojny jak i po jej zakończeniu, zweryfikowany.
  2.
  W przypadku wybrania maksymalnego progu lub terminu wojny dopuszcza się
  za zgodą wszystkich sojuszy biorących udział w wojnie jednokrotne
  przedłużenie jej o:
  a) 1-3 miesiące gdy wojnę kończyła określona data.
  b) o min. 1000% gdy koniec wojny wyznaczał próg procentowy
  Informacja o przedłużeniu wojny musi być wpisana do deklaracji wypowiedzenia wojny umieszczonej w pierwszym poście.
  3.
  Obie z walczących stron doszły do porozumienia/wniosku, że wojnę należy
  zakończyć. Wówczas założyciel tematu dodaje do tytułu dopisek "(wojna
  zakończona)". W przypadku nieobecności założyciela tematu moderator po
  wcześniejszym poinformowaniu umieszcza psot kończący wojnę. Wojna taka
  zostaje uznana jako "nierozstrzygnięta" i nie ma w niej ani zwycięzców
  ani przegranych. Zakończenie wojny bez rozstrzygnięcia na podstawie
  wzajemnych ustaleń wymaga zgodnego oświadczenia obu stron na forum w
  temacie prowadzonej wojny.
  4. W
  przypadku, kiedy w wojnie bierze udział koalicja, jeden z sojuszy
  koalicji może za zgodą przeciwnika odłączyć się od wojny. Traktowane
  jest to jako porażka tego sojuszu.
  Autor tematu musi wtedy wykreślić
  dany sojusz zarówno z tematu wątku jak i ze schematu. W przypadku
  nieobecności założyciela tematu moderator dokonuje koniecznych
  modyfikacji.
  5. W przypadku, kiedy
  jeden z sojuszy zostanie rozwiązany, traktuje się to jako jego porażkę.
  Jednak wszystkie RW, w których pojawili się członkowie tego sojuszu do
  momentu jego rozpadu, wliczają się do ogólnego wyniku wojny. Autor
  tematu musi wtedy wykreślić dany sojusz zarówno z tematu wątku jak i ze
  schematu. W przypadku nieobecności założyciela tematu moderator
  dokonuje koniecznych modyfikacji.
  6. W
  temacie wojennym nie pojawił się od trzech tygodni post kluczowy dla
  wojny (RW zgodne z szablonem, dołączenie/potwierdzenie dołączenia,
  regulaminowe odłączenie od wojny, itp.). Wówczas wojnę uznaje się za
  zakończoną, a moderator dodaje dopisek "wojna zakończona". Wojna taka
  zostaje uznana jako "nierozstrzygnięta" i nie ma w niej ani zwycięzców
  ani przegranych.

  7. Za zgodą
  wszystkich sojuszy biorących udział w wojnie możliwe jest ponowne
  otwarcie tematu. Uczestnicy wojny dostają wtedy dodatkowe 3 tygodnie na
  zamieszczenie postu kluczowego. Prośba o otwarcie od dowódców
  wszystkich sojuszy biorących udział w wojnie musi napłynąć do
  moderatora wciągu 48 godzin od zamknięcia tematu. Jeżeli ponowne
  otwarcie tematu następuje ponad 12 godzin od zamknięcia, wtedy reguła
  Basha przestaje obowiązywać sojusze biorące udział w wojnie 12 godzin
  od chwili ponownego otwarcia tematu. Liczy się data zamieszczenia
  informacji o otwarciu przez moderatora (data zamieszczenia
  odpowiedniego posta). Prośbę taką można wystosować tylko raz w czasie
  trwania danej wojny.
  8. Żeby wojnę
  uznać za zakończoną przed upływem czasu wyznaczonego w szablonie należy
  pokonać wszystkie sojusze znajdujące się po jednej ze stron.
  9 .
  Tematy zakończonych wojen są blokowane przez moderatorów. W przypadku
  gdy temat wojenny zawierał mniej niż 10 postów, wątek zostanie
  skasowany.

  9. Unieważnienie.

  • Podczas deklaracji wojny proszę upewnić się, że deklaracja wojny jest poprawna i ważna.
  • Błędnie
   wypełnione lub niekompletne schematy wypowiadania wojen powodują, że
   wojna jest nieważna od samego początku, a reguła "basha" obowiązuje
   wszystkie uczestniczące w tej "wojnie" osoby;
  • Deklaracje wojen
   przez osoby podszywające się pod liderów sojuszów lub osoby do tego nie
   powołane są nieważne od samego początku, a reguła "basha" obowiązuje
   wszystkie uczestniczące w tej "wojnie" osoby.
  • Stwierdzenie którejkolwiek nie prawidłowości skutkuje natychmiastowym zamknięciem tematu przez Moderatora Działu Wojny.

  10. Odpowiedzi w temacie wojennym

  Dyskusje między uczestnikami danej wojny stanowią jej integralną część. Jednak nadmierne spamowanie jest zakazane i powinno się odbywać w wyznaczonym do tego temacie w Dyskusjach i Dyplomacji dla odpowiedniego wszechświata. Obowiązek zachowania przejrzystości tematu leży po stronie. Zaspamowanie tematu wojennego skutkuje kasacją postów i możliwym zamknięciem tematu wojennego z unieważnieniem wyników włącznie zgodnie z ptk 11 niniejszego regulaminu.. Za spam uważa sie posty nie mające nic wspólnego z raportem wojennym, gratulowanie %, kłótnie pomiędzy uczestnikami wojen. Od tego jest temat w DiD. W sprawach spamu stosuje się pierwszy paragraf dwunastego punktu niniejszego regulaminu.
  wszystkich walczących sojuszy.

  11. Nieregulaminowe zachowanie a temat wojenny.

  • Liczymy,
   że mimo wzburzonych emocji i bezpośredniego kontaktu w temacie z wrogim
   sojuszem wątki nie będą obfitowały w walki słowne, a każda ze stron
   postara się zamieszczać jak najwięcej RW i rozważnych komentarzy na
   temat akcji własnych i wroga.
  • Kasowane lub edytowane będą
   zarówno posty jak i całe wątki, które naruszają Regulamin Forum (np.
   obrażanie, wulgaryzmy, offtopic).
  • Tematy wojenne, w których toczą się wyjątkowo zaciekłe dyskusje i zachodzi łamanie Regulaminu Forum będą czasowo blokowane.

  12. Inne

  • Wszystkie
   sprawy kontrowersyjne lub dyskusyjne nieobjęte niniejszym regulaminem
   powinny być rozstrzygane przez moderatora działu wojny; rozstrzygnięcie
   określone przez moderatora jest arbitralne dla danego wątku i nie stanowi precedensu ustanawiającego regułę regulaminową.
  • Zachowany musi być ogólny Regulamin forum.
  • Jeżeli dany post w dziale "Wojny" łamie regulamin proszę powiadomić o tym moderatora używając przycisku Zgłoś.
TOP50 - Toplista: Gry Internetowe