Pinned Regulamin Seek & Destroy

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Regulamin Seek & Destroy

  Regulamin Seek & Destroy


  1.J eśli chcesz wziąć udział musisz posiadać flotę bojową
  2. Należy wypełnić poprawnie przykładowe zgłoszenie
  3. Obowiązuje ogólnby regulamin Forum
  4. Gracz który otrzyma bana na więcej niż 20 dni nie bierze udziału w S&D
  5. Złe wypełnienie stanu floty (czyli jest nie zgodna ze swoim aktualnym )grozi wykluczeniem z zabawy.
  6. W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby które dostały bana stałego na forum , chyba że w trakcie zabawy założysz sobie nowe konto.
  7. Jeśli osoba biorąca udział w S&D wymieni się kontem z inną osobą to nowy właściciel może dalej kontynuować zabawę w S&D
  8. Uczestnicy zostaną podzieleni na kilka grup , tak aby każda grupa miała porównywalne szanse, ilość uczestników w grupach musi być podobna.
  9. Gracze którzy uczestniczą w oficjalnej wojnie(czyli potwierdzonej na forum)nie mogą być w jednej drużynie.
  10. Po rozpoczęciu zabawy , do obowiązku gracza należy aby ten wykonał jak najwięcej wygranych RW
  11. Atakować możemy każdą osobę uni prócz członków własnej drużyny.Podsumowując RW możemy zrobić zarówno na osobach uczestniczących w zabawie czy też nie .
  12. Minimalny próg wynosi 300%
  13. Uczestnik będzie wklejał takie RW do tematu gdzie zostanie opublikowany skład drużyn
  14. Każdy % będzie zsumowany dla drużyny i publikowany w tym temacie
  15. ACS można przeprowadzić zarówno z członkiem swojej drużyny, przeciwnej jak i nie biorącej udziału w zabawie.Gracz z najsilniejszą flotą dodaje sobie 100%, a następni w kolejności 80, 60, 40, 20 % z ogółu zdobytych.
  Przykład: starcie z udziałem 5 graczy - zdobyty % wynosi 200.
  Gracz z największą flotą zdobywa 200%
  Następny 160%
  Następny 120%
  Następny 80%
  Następny 40%

  Jeśli 2 graczy wysyła taką samą flotę wówczas dzielą się zdobytym %.
  16. Lider ma prawo ubiegać się o wymianę gracza oraz o zastępstwo dla wykluczonej, jednak zmiana wpłynie na siłę flot (większa, mniejsza) dlatego musi być zaakceptowana przez prowadzącego S&D.
  17. Jeśli gracz zostanie wykluczony z udziału(za szkodę teamu) w zabawie to wszystkie % jakie zdobył zostają przy drużynie jeśli zaś drużyna zechce zmienić gracza to wszystkie % przez niego uzyskane kasują się.
  18. Zmienianie nicka jest jak najbardziej możliwe ale należy to zgłosić do prowadzącego S&D w innym przypadku RW nie będą zaliczane
  19. Wygra drużyna która zgromadzi po 1miesiącu największy % w S&D
  20. Wszelkie sporne kwestie jakie pojawią się w projekcie będą rozstrzygane przez prowadzącego.
  21. Grupa musi wyłonić spośród siebie lidera, w wypadku braku zgodności w grupie lidera wybierze prowadzący.
TOP50 - Toplista: Gry Internetowe